- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders van onze school. Zij denken mee over onderwerpen en geven advies aan de directie van De Arabesk. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, de formatie (inzet van personeel), de begroting, de communicatie, en de zorg.
 
De MR behartigt daarin de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR werkt op positieve wijze mee aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft.
 
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de MR, neemt u dan contact met ons op. U kunt dit doen via ons e-mailadres: mr@basisschool-de-arabesk.nl.
 
U bent ook van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Graag vooraf aanmelden per e-mail: c.hoitink@basisschool-de-arabesk.nl.
 
In de MR zitten op dit moment 4 vertegenwoordigers van de ouders en 4 vertegenwoordigers van het team. Om de 4 jaar worden de leden voor de MR gekozen, zowel uit de oudergeleding als uit de geleding van leerkrachten.  
 
Oudergeleding:
 • Katrien Rutgers
 • Irene Wannet
 • Maaike Houweling
 • Maarten Reesink 
Personeelsgeleding: 
 • Marijn Ruhé
 • Manon Koning
 • Berry Pijl
 • Bart Lentjes
>>> Bekijk hier notulen van de MR.
>>> Bekijk hier het jaarverslag van de MR.

Oudervereniging(OV)

De oudervereniging (ov) bestaat uit ouders/verzorgers en 2 afgevaardigden vanuit het lerarenteam. Momenteel hebben we 18 ouders/verzorgers en 2 leerkrachten. De leden van de ov zijn als volgt ingedeeld:
 
Bestuur: 
 • Noël Bos (voorzitter)
 • Lisette Weustenenk (penningmeester)
 • Grace Huisman (secretaris)
 • Sandra Rijk (Bestuurslid)
 • Aukje Berendsen (Bestuurslid) 
Activiteitencommissie: 
 • Rene Heijboer
 • Ilkay Kaya
 • Fompke Andringa
 • Karen Bovenlander
 • Heidy Scholte
 • Carmina Banea 
Teamleden school: 
 • Heleen de Jong
 • Patricia Scharrenberg

Wat doen we?

De ov vergadert minstens zes maal per jaar. Eenmaal per jaar is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dat is aan het einde van het schooljaar. Dan wordt het jaarverslag besproken. De penningmeester presenteert samen met de kascontrole de balans van het jaar ervoor en de begroting voor het nieuwe schooljaar komt ook aan bod. Twee maal per jaar vergadert het bestuur met de directrice, Mirjam van Polanen. Door het jaar heen wordt er nauw samengewerkt met de leerkrachten, onderwijsassistenten, de administratie en de directeur van school.

De taken en activiteiten zijn heel divers:

 • We zijn een aanspreekpunt voor ouders; we vertegenwoordigen ouders binnen de school. Regelmatig worden we aangesproken over zaken die op school spelen. Daar waar het het welzijn van de ouders of kinderen betreft zullen we dit oppakken;
 • We ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten die tijdens of buiten schooltijd plaatsvinden. Het gaat om onder andere de volgende activiteiten: schoolkamp groep 1-8, de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, de Culturele avond, de Avond4daagse, de playbackshow, het afscheid van groep 8 en de thema-avonden;
 • Het beheer en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage ligt ook bij de OV. Alle hierboven genoemde activiteiten brengen kosten met zich mee. Jaarlijks vragen we aan alle ouders/verzorgers een financiële bijdrage. Met deze gelden kunnen alle activiteiten worden bekostigd. Ondanks dat de hoogte gemiddeld is, beseffen we ons ter dege dat het voor iedere ouder/verzorger toch wel weer een bijdrage is die we vragen. We zijn daarom heel zorgvuldig bij de besteding ervan;
 • Aansluitend aan deze jaarlijks terugkerende activiteiten houden we ons bezig met het opzetten van nieuwe zaken. Afgelopen jaar hebben we met de school meegedacht over de pr. van de school. Daarnaast zijn er tijdens de Kinderboekenweek weer mooie boeken per unit aangeschaft, de kinderen zijn verwend door Sinterklaas met voor de onderbouw een individueel cadeau en voor de bovenbouw een klassencadeau. We hebben tijdens de kerst gezorgd voor een gezellige ambiance en met het schoolkamp voor de accommodatie, het vervoer en de boodschappen. En zo zijn er het hele jaar door zaken waar wij met uw bijdrage de school ondersteunen om er een leuk, leerzaam feest van te maken.

We staan altijd open voor nieuwe ideeën!

Kortom:
Als oudervereniging zijn we actief op veel gebieden. Het is heel divers en samen weten we leuke activiteiten te organiseren. 

Heb je nog vragen?

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken?
Spreek dan een van ons aan of mail gerust!
 
Oudervereniging Katholieke basisschool De Arabesk
KvK: 09203389
IBAN: NL 59 INGB 000 4299744
E-mail: ov@basisschool-de-arabesk.nl